Gebruikersvoorwaarden

Alle zendingen worden na ontvangst van het totaalbedrag van de bestelling direct toegezonden. Op vrijdag en zaterdag zal er uUit veiligheidsoverwegingen geen bestellingen verzonden worden.

Op al onze prijzen is geen BTW verschuldigd, wij werken met de zogenaamde "margeregeling".

U blijft verantwoordelijk voor de juistheid van uw adresgegevens. Mocht een zending zoek raken door onjuiste adres gegevens, is dit risico van de koper.

Indien u duurdere klassieke zegels wilt laten keuren komen de keuringskosten geheel voor uw rekening. Dit geldt ook voor zegels met een bijgeleverd certificaat die u wilt laten herkeuren.

In overleg kunnen wij de reclametermijn uitbreiden indien u de zegel(s) bij een door ons erkende expert (NVPH, NKD, C. Muis en H. Vleeming) ter keuring gaat aanbieden.

Wij geven vanzelfsprekend op al onze kavels volledige garantie op de omschreven kwaliteit. Mocht u in alle redelijkheid toch eens niet (geheel) tevreden zijn, dan kunt u tot uiterlijk 10 dagen na de factuurdatum contact met ons opnemen, waarna wij in gezamenlijk overleg bepalen of de zegel wordt vervangen of teruggenomen. Uitsluitend de geleverde zegels worden in behandeling genomen, aangezien wij alle geleverde zegels 3 maanden in ons "scan" archief bewaren kunnen wij dit nakijken. Indien ook na ontvangst van de zegel of kavel blijkt dat uw reclame terecht is, dan zenden wij u op onze kosten een goed alternatief, of indien de betreffende kavel tijdelijk niet leverbaar is, storten wij het door u betaalde bedrag in zijn geheel (dus inclusief portokosten) terug.

Indien uw betaling binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling niet is ontvangen (tenzij anders overeengekomen), behouden wij ons het recht voor de betreffende kavel(s) aan derden te verkopen, dan wel opnieuw aan te bieden.

Wij garanderen dat uw naam, adres en verdere gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt.

Leveringen geschieden zolang de voorraad strekt, zet- en drukfouten voorbehouden.

Van de gestempelde nieuwtjes op onze webshop is het mogelijk dat het stempel afwijkt van de geleverde postzegels van de scan op onze webshop. Wij kunnen namelijk niet alle series, zegels op dezelfde manier afstempelen zoals de scan aangeeft. Het is wel ons streven, dat de postzegels netjes afgestempeld worden.